2. HIDEGKÚTI AMATŐR FOTÓPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELTÉTELEI

Fotópályázat AMATŐR fotósoknak

A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület az 5. Hidegkúti Sportparádéhoz kapcsolódóan fotópályázatot hirdet

Beküldési határidő: augusztus 31. éjfél

A képeket a következő email címre várjuk: foto@csaladiiranytu.hu

Nevezési díj: nincs

 

Pályázati feltételek: – a képek Pesthidegkúton és környékén készüljenek, az itteni környezetet, életet és sportéletet mutassák be. Az e területeken kívül készült fotókat nem tudjuk elfogadni. – a képek kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait. – minden pályázó kategóriánként legfeljebb 3 darab képet küldhet be. Több pályamű beküldése esetén az egyesület tagjai választanak ki hármat a pályázatra. – a képeket .jpg formátumban várjuk, jó minőségben (A beküldött kép/ek mérete az eredeti jpg fájl mérete legyen, de a hosszabbik oldal minimum érje el a 2500 pixelt) A nem megfelelő méretű fotók nem vesznek részt a pályázatban. – beküldéskor az email tárgyához kérjük beírni: „Fotópályázat” valamint a kategória számát (1. Sportol a család, 2. Az én Pesthidegkutam) – a levélben kérjük feltüntetni a szerző nevét (valós), a kép/képek címét, a kép készülésének helyét és időpontját. A pályázaton a pályázat megjelenése előtt  készült képekkel is lehet indulni. – a képfájlok nevét a kép készítőjének nevéből és a kép címéből kell képezni! (pl. Minta Péter – Hűsölés az árnyékban.jpg) – kérjük, hogy a képeket a beküldött emailhez csatolják, egyéb fájlküldő rendszeren keresztül a fotókat nem áll módunkban letölteni – a képek digitális feldolgozásánál csak alapvető képjavításokat fogadunk el: fényerő, kontraszt, színegyensúly, gradációs görbe, színezet/telítettség. NEM megengedett: nagyobb módosítások, illetve képelemek eltávolítása és hozzáadása Megengedett: a kép készítése, vágása során keletkezett technikai hibák, karcok, fényérzékelőre tapadt por eltávolítása. Engedélyezett a zavaró képrészletek levágása, a kép orientációjának módosítása. Kérjük, hogy a kép korrekciója esetén fokozottan figyeljenek arra, hogy kép mérete még megfelelő maradjon! – A képek keretezését vízjelezését, dátumozását kérjük mellőzzék! A pályázati feltételeknek nem megfelelő képeket sajnos nem áll módunkban elfogadni!  A hivatalos eredményhirdetés és a díjak átadása 2018. szeptember 15-én lesz a Hidegkúti Sportparádén. A nyerteseket e-mailben értesítjük, illetve nevüket az egyesület honlapján (www.csaladiiranytu.hu), illetve Facebook oldalán (www.facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu) is közölni fogjuk.  A fotók beküldésével egyidejűleg a pályázó beleegyezik, hogy a pályázatra beküldött képeket a Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület szerzői jog érvényesítése nélkül bármikor felhasználhatja. (Kiállítások, kiadványok, sajtó. stb….) A legjobb alkotásokból kiállítást rendezünk az 5. Hidegkúti Sportparádén, majd a HÜVI Szolgáltatóházban és egyéb helyszíneken is.  Szervező és adatfeldolgozás: A fotópályázat szervezője a Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület.  A pályázattal kapcsolatos adatfeldolgozást a Szervező végzi. A fotók beküldésével a felhasználók egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen elfogadják a kiírásban szereplőket.  Díjazás: A nyertes képeket legalább 3 tagú zsűri választja ki. A zsűri értékelése alapján a 3 legjobb fotót díjazzuk kategóriánként. A  helyezettek tárgynyereményeket kapnak helyi intézmények, vállalkozások felajánlásainak köszönhetően. A pontos díjazást az egyesület honlapján és Facebook oldalán fogjuk közzétenni. A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyeremények  kizárólag személyesen vehetők át a hivatalos díjkiosztón, illetve ha ez nem lehetséges, akkor egy előre egyeztetett helyen és időpontban. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A tárgyi nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához.  A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 90 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszt. Felelősség A Szervező a pályázatra beküldött fotók eredetiségért, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget! A játékszabályzat módosításának a jogát – a játékosok megfelelő tájékoztatása mellett – a Szervező fenntartja! Adatvédelmi nyilatkozat A  szervező a pályázatra beérkezett fotókkal kapcsolatban a beküldő nevét, e-mail címét, a kép készítésének helyét, idejét és címét tárolja. A beküldő nevét és e-mail címét nem adja ki harmadik fél számára, kizárólag a fotópályázattal kapcsolatos információk továbbítására használja és a pályázat lezárása után törli azokat. A pályázó kérésére korábban is törölhetők az adatok, de ebben az esetben a szervező nem vállalja a felelősséget az információk továbbításáért.   A fotópályázat támogatói:  
   ]]>