MAGHÁZ BABA-MAMA KLUB

Közös játék, beszélgetés, ismerkedés és kézműves foglalkozás.

https://www.facebook.com/maghazbabamamaklub/

Egy hely, ahol közös játék, beszélgetés, ismerkedés és kézműves foglalkozás közben a baba szocializációja elkezdődik. Minden szülőt, nagyszülőt, kismamát és gyerkőcöt szeretettel várnak a klub házigazdái: Nagy Petra iparművész és Simon Judit jogász.
A Budapest II.ker. Klebelsberg Kultúrkúriában 2002 óta működő Baba-mama klub 2012-ben vette fel a „MAGHÁZ” nevet, ezzel is megpróbálva kifejezni azt a sajátos jelleget, ami a többi baba-mama klubtól megkülönbözteti.
A MAGHÁZ olyan játszóház, ahová a 4 évesnél fiatalabb gyermekek szüleikkel, ill. kísérőikkel együtt jönnek, hogy együtt játsszanak, pihenjenek, beszélgessenek, kapcsolatokat építsenek. A MAGHÁZ a szabad játék és a találkozás pillanatainak a tere.
A MAGHÁZ nem bölcsőde, nem gyermekmegőrző, nem nevelési tanácsadó.
Célja, hogy teret adjon az élet első éveiben járó kisgyermekeknek és szüleiknek ill. kísérőiknek arra, hogy más gyermekekkel és felnőttekkel találkozzanak, közös élményeket szerezzenek, s ezáltal a babák megtehessék első lépéseiket a társas életben.
A MAGHÁZ a magyarországi intézményhálózatban hiánypótló kezdeményezés.Azt a hiányzó láncszemet pótolja, amely átmenetet jelent a szoros szülői felügyelet és az intézményesített gyermekgondozás között, vagyis egy nagyon fontos, ún. közösségbe szoktató funkciót lát el.
Azért hiánypótló, mert nem létezik olyan – kisgyermekek számára kialakított- tér, melyben a babák a szülők bátorító, támogató jelenléte mellett gyakorolhatnák az idegenekkel való kapcsolatteremtést.
A MAGHÁZ abból a felismerésből született, hogy azok az élmények, azok a kapcsolati mintázatok, melyek az élet első éveiben érnek bennünket, egész személyiségfejlődésünkre kihatnak, és befolyásolják valamennyi későbbi emberi kapcsolatunkat, problémamegoldó képességünket. A gyermeki és a felnőtt lét problémái, elakadásai sokszor erre a legkezdetibb életkorra, az ebben a korban elszenvedett ún. mikro-traumákra vezethetők vissza, melyek – mivel nem látványosak – és sokszor „csupán”kommunikációs félreértésekből fakadnak, úgy érhetők tetten, ha mások visszajelzéseiből, az általuk tartott tükörből rájuk ismerünk. Ehhez egy befogadó, toleráns társas közeg kell, amit hajdan a nagycsalád, a falusi, kisvárosi közösségek spontán módon biztosítottak, manapság azonban tudatosan kell – különösen a városokban – az ilyen közösségi helyekről gondoskodni.
A MAGHÁZat kéttagú fogadószemélyzet működteti, akik mint házigazdák a családok rendelkezésére állnak és a nyílt kommunikáció elősegítésén munkálkodnak.
A MAGHÁZ működési alapelveiben egy jól bevált franciaországi modellre támaszkodik. Ez az 1979-ben Párizsban megalakult Zöld Ház, melyet a Francoise Dolto köré csoportosult gyermekpszichoanalitikusok a kisgyermekek szocializációjának és a lelki problémák megelőzésének céljából hoztak létre, s amely a világ több országában elterjedt már.
A MAGHÁZ kedden és csütörtökön délelőtt 10 és 12 óra között várja a kisgyermekes családokat.